Despre managementul clasei s-au scris numeroase studii, cursuri și articole științifice, toate abundând de informații prețioase. Un bun pedagog știe să selecteze esențialul din teoria existentă și, mai important, știe să îl aplice, să îl fructifice și să șlefuiască comportamentele cursanților astfel încât să coordoneze cu succes o bună desfășurare a lecției.

Există o serie de tactici specifice de care cadrele didactice se pot folosi pentru a îi putea influența pozitiv pe elevi, indiferent de vârsta acestora. Astfel, se urmărește  îmbunătăţirea condiţiilor învăţării, implicarea elevilor în activități la care să participe proactiv,  prevenirea stresului elevilor și al profesorului, înclinarea balanței înspre timpul destinat învățării și nu a corectării comportamentelor neadecvate și internalizarea noilor cunoștințe.

Kids&Teens School a pornit din pasiunea noastră pentru copii și din dorința de a le oferi acestora un mediu prielnic de studiu al limbilor străine, sub coordonarea unor profesori specialisti, pregătiți în psihopedagogie și limbi străine. Pentru noi, este important ca studiul să se petreacă într-un cadru motivant, unde copiii sunt tratați cu căldură, încurajați și provocați să se autodepășească. Din acest motiv, toate cursurile sunt centrate în jurul copilului și au ca scop principal studiul limbilor străine, iar ca scop secundar – dezvoltarea multilaterală a cursantului – activitățile îmbină latura creativă și educativă și sunt special create și structurate pentru dezvoltarea pe cele 3 planuri: cognitiv, afectiv și vocațional.

Dacă iubește profesorul, iubește și materia!

În aproape tot parcursul drumului de învățare elevii sunt ușor influențabili de adulții specialiști din fața lor. Răspunsul este simplu: se crează o legătură bazată pe admirație, foarte benefică atât pentru copil cât și pentru profesor. Cei mici își doresc să fie remarcați și laudați de către exemplul pe care îl stimează – acest lucru îi motivează să fie mai atenți și să se autodepășească – iar cei mari se pot focusa pe calitatea informațiilor și pe predarea într-o manieră entuziastă și interesantă. Cu alte cuvinte, zâmbetele, blândețea, răbdarea, respectul, siguranța, empatia, pasiune, planul de lecție și voioșia sunt elementele cheie spre succesul unei ore de curs.

5 lucruri pe care profesorul trebuie să le aibă în vedere în procesul de predare:

 1. Managementul ritmului – sau modul în care profesorul coordonează și direcționează ritmul activităților. Acesta trebuie să urmărească un tempo constant, pentru a evita discountinuitatea (întreruperea, abandonarea sau schimbarea bruscă a tipului de activitate etc) și încetinirea exercițiilor cauzată de excesul de explicații sau de fragmentarea atenției.
 2. Evitarea plictisului prin stimularea constantă a elevilor – se referă la capacitatea profesorului de a motiva și încuraja elevii să se implice activ și să se dezvolte multilateral (cu focus pe atenție, memorie și răbdare, prin asocieri logice și experiențe personalizate) prin varietatea activiăților, prin provocarea de a ieși din rutina zilnică și prin abordarea progresivă a materialului de studiu.
 3. Coordonarea lucrului în echipă – reprezintă o activitate importantă pentru toți membrii mini-grupului:
  profesorul creează sentimentul că fiecare este responsabil de ceea ce se întâmplă la nivel de grup, crește nivelului de interacţiune şi acordă feedback tuturor.

  • elevii nutresc sentimente de implicare și de răspundere, iar aceste noi calități sporesc receptivitatea lor.
  • se îmbunătățește vocabularul și se șlefuiește coerența în exprimare, determinându-i pe participanți să aducă argumente valide și raționale.
 4. Coordonarea lucrului individual – cu alte cuvinte, se prezintă sarcinile de lucru, se monitorizează performanța și se evaluează modul de gândire și capacitatea fiecăruia de a înțelege și de a rezolva corect o temă.
 5. Încurajarea și coordonarea discuțiilor – sunt diferite modalități de a începe o discuție sau dezbatere într-un grup, astfel încât să fie interesantă și captivantă pentru copii. Pornind de la detalii interactive despre subiect și până la distribuirea rolurilor, totul poate fi construit într-o manieră constructivă și educativă.

Toate acestea și multe alte elemente gravitează în jurul elevilor și sunt părți componente din ascensiunea educațională a acestora.