Copiii au o abilitate naturală de a învăța, iar noi, adulții, trebuie sa identificăm circumstanțele care îi stimulează pe cei mici să învețe cât mai bine. Din cauza diferențelor de percepție și a focusului exclusiv pe memorat, copiii se pot simți copleșiți iar procesul de internalizare al informațiilor poate fi înfrânat. Astfel, informațiile noi nu sunt receptate de memoria de lungă durată, cum este recomandat, ci de cea de scurtă durată, fiind uitate foarte rapid.

Până la vârsta de 6 ani, copiii învață foarte ușor și natural.

Ei sunt predispuși să internalizeze cu succes o a doua limbă, pe care o preiau din mediul înconjurător atunci când sunt expuși cât mai des la ea. Studiile științifice au demonstrat faptul că învățăceii acumulează mai multe informații atunci când înțeleg logic conceptele și mecanismele ce stau la baza acestora. Specialiștii spun că între 0-3 ani are loc colectarea elementelor de limbaj verbal, iar între 3 și 6 ani, sedimentarea acestora, urmând ca după această etapă să poată vorbi cu ușurință, fluid, corect și coerent. 

Reușita este datorată modului de acumulare a noilor cunoștințe.

Modul de învățare este foarte important, iar startul celor mici influențează evoluția lor educativă.  Copiii care sunt implicați în activități ce îmbină latura creativă cu cea moralizatoare se dezvoltă multilateral, pe măsură ce rețin cuvintele noi din cea de-a doua limbă cu care intră în contact.
Ei trebuie stimulați și încurajați pentru a asimila informația primită cu ajutorul unor procese specifice de învățare prin joc, cântece, craft, asocieri și experiențe personale, care să corespundă aptitudinilor și ritmului de învățare ale fiecăruia.

Astfel, fiecare novice va deveni un cunoscător al limbii străine studiate, sigur pe sine, curajos și cu mult avânt în a descoperi ceea ce urmează să învețe.